Category: Worship songs

na thodu neevu nilachithive song lyrics నాతోడు నీవు నిలచితివే పాట

na thodu neevu nilachithive song lyrics నాతోడు నీవు నిలచితివే పాట Lyric: నాతోడు నీవు నిలచితివే నీ ప్రేమ నాపై చూపితివే ||2|| నను వెంటాడే నీ కృప క్షేమములే నను కాచే నీ కరుణ కటాక్షములే ||2||…