Iddarokkatiga Mareti ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి మధురమైన క్షణము Lyrics

Iddarokkatiga Mareti ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి మధురమైన క్షణము Lyrics Telugu Lyrics: ఇద్దరొక్కటిగా మారేటి మధురమయిన క్షణము దేవుని చిత్తములో పెనవేసిన నిత్య అనుబంధము || 2…