Tag: 2022 telugu christmas songs

KAMANEEYAMAINA కమనీయమైన | #JoshuaShaik , Pranam Kamlakhar lyrics

KAMANEEYAMAINA కమనీయమైన | #JoshuaShaik , Pranam Kamlakhar lyrics Telugu & English…. కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన నే నిలువనా నా యేసయ్య కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన నే నిలువనా నా యేసయ్య తీయనీ నీ పలుకలలోన నే కరిగిపోనా…

YELO YELO SAMBARALU

YELO YELO SAMBARALU [Joshua Shaik] ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ వచ్చారండీ గొల్లలు సంతోషాలే పొంగేనండీ – హైలెస్సా దారే చూపే దేవుడొచ్చే ఉల్లాసంగా ఊరు ఆడే సంగీతాలే పాడాలండీ – హైలెస్సా అంధకారాన్ని తొలగించే మహనీయుడు పుట్టినాడండీ యేసయ్య…