Entha olle devaru Yessaya

Entha olle devaru Yessaya | ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಯೇಸಯ್ಯಾ Lyrics | kannada christian songs

ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲಾ ತೀರಿತಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು
ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಯೇಸಯ್ಯಾ

ಚರಣಗಳು

ಘೋರ ಪಾಪಿ ಆದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಕ್ಷಮಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಯೇಸಯ್ಯಾ

ನನಗಿದ್ದ ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೂ
ಎಷ್ಟೇಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯಾ

ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೆನು
ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆಯಾ
ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸಯ್ಯಾ

Lyrics in English:

Entha olle devaru Yessaya
Entha olle devaru Yessaya….2….
Chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya..
Nanna, chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya.

Ghora paapi aada naanu,
ninninda dhoora hodaga…2….
Ninna premadi nanna appikondu,
kshamisidanta nanna Yessaya….2….

Entha olle devaru Yessaya….2….
Chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya..
Nanna, chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya.

Nanagidda nannavarellaru,
nanabittu doora hodharu…2…
Yeshtesto kashtagalige guri maadidaru,
nanna bidale illa Yessaya….2…

Entha olle devaru Yessaya….2….
Chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya..
Nanna, chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya.

Neenu illade naanu,
ee lokhadalli badukalaarenu…2…
Nanna deva endadaru bittiruveya,
Nanna bidale illa Yesayya…2…

Entha olle devaru Yessaya….2….
Chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya..
Nanna, chinte yalla theeritayya, ninna seralu,
Entha olle devaru Yessaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *