ఇది శుభదినం || Sireesha Bhagavatula Lyrics

ఇది శుభోదయం

ఇది శుభదినం || Sireesha Bhagavatula Lyrics – Sireesha Bhagavatula


 


Singer Sireesha Bhagavatula
Composer Yohanu Katru
Music KY Ratnam
Song Writer Yohanu Katru

Lyrics

పల్లవి:  ఇది శుభదినం – మనకెంతో సుధినం

క్రీస్తేసుని జననం – మానవాళికే రక్షణ కరం

సంతోషం సమాధానం ఈ భువికే పర్వదినం

అ.ప : Happy Christmas …… Merry Christmas….

ప్రభుయేసు ఉదయించిన దినం…..హల్లేలూయా…

1.చ : దూత తెచ్చే వర్తమానం – రక్షకుండు వెలసినాడని

పరలోక దూతాళి – పరవశించి ప్రకటించే

మహిమ ఘనతా – స్తోత్రగానం చేసెనుగా… ” Happy ”

2.చ : తారవెలసింది ఆకాశాన్న – దారి చూపింది జ్ఞానులకు

శిశువును గాంచి – సాగిలపడి పూజించిరి

కానుకలు సమర్పించి – రారాజుని ఘనపరచిరే … ” Happy ”

3. చ: సత్రమే కరువైంది – పశులపాకే ఆశ్రయమైంది

పశుల తొట్టి – పావనుని విరిపాన్పు అయ్యింది

రండి కలసిపాడుదాం – రక్షకుని ఆరాదిద్ధాం… ” Happy “.

 

 

ఇది శుభదినం || Sireesha Bhagavatula Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *